102m tijdelijke dakrandvalbeveiliging

102m tijdelijke dakrandvalbeveiliging op een kantorencomplex te Hoorn.