60m tijdelijke dakrandvalbeveiliging

60m tijdelijke dakrandvalbeveiliging op een kantorencomplex te Asten.