75m tijdelijke dakrandvalbeveiliging

75m tijdelijke dakrandvalbeveiliging op een kantorencomplex te Utrecht.